scv murfatlar scvmurfatlar scv murfatlar
RO
EN
vedre

 
Proiect POS
Acasa · Proiecte cercetare · Proiect POS

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE


  “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Titlu proiect: ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE ŞI TRANSFER  TEHNOLOGIC
Beneficiar proiect: Stațiunea de Cercetare-dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar

Manager de proiect: Dr. Biolog Ranca Aurora Maria
Perioada de implementare: 24.05.2010 – 24.02.2011
Valoare totala: 314600 lei
Valoare eligibilă: 262059 lei

Prezentul proiect  are obiectiv întărirea capacităţii administrative a staţiunii de cercetare prin analiza critică a rezultatelor sectoarelor componente, prin identificarea căilor de eficientizare a activităţii acestora şi de scurtare a drumului de la rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare la transferul lor către beneficiari.  


Obiective specifice:

 

  • consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional
  • achiziţia de active corporale, necorporale şi obiecte de inventar pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei (echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de gestionare a informaţiei)
  • consultanţă pentru valorizarea rezultatelor din cercetare

Indicatori de realizare:


Achiziţia de servicii pentru întărirea capacităţii administrative:


- servicii de consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional (studii de diagnoza, strategii, seturi de proceduri)
- serviciu de consultanta privind elaborarea strategiei de valorizare a rezultatelor obtinute  de cercetare- studiu de piata, strategie de marketing
- serviciu de consultanta privind protectia marcilor, desenelor, etc.
- servicii de consultanta privind instrumentele financiare existente pe piata si studii de fezabilitate elaborate pentru  facilitarea accesului la  instrumente financiare.


Achiziţia de active corporale  şi obiecte de inventar pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei: 


7 PC-uri cu periferice, doua netbook-uri, un videoproiector, un multifuncțional cu fax, un server si o rețea, un copiator color A3/A4.


Achiziţia de active necorporale: licente pentru echipamentele informatice noi (Windows, MS Office, antivirus); sistem informatic pentru gestionarea eficienta a resurselor unitatii.


Informare şi publicitate pentru proiect şi promovare instituţională:


- Editarea si tiparirea  unei brosuri de prezentare a institutiei
- Editarea si tiparirea  a trei pliante  publicitare si etichete 
- Executia unui bener si postere de prezentare
- Editarea si tiparirea  a unui pliant de prezentare a proiectului
- Achizitionarea unui stand expozitional
- Executarea unui film de prezentare
- Modernizarea paginii web
- Inregistrarea de marci, modele, desene
- Servicii publicitare (doua anunturi)


Servicii de audit pentru proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

   
Copyright © 2008 - 2011 SCV MURFATLAR
login