scv murfatlar scvmurfatlar scv murfatlar
RO
EN
vedre

 
Proiecte cercetare
Acasa · Proiecte cercetare

Proiectele componente ale Planului sectorial pentru cercetare – dezvoltare al MADR – ADER 2020

 

 

 

 

OBIECTIVUL GENERAL 3.: Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole
Obiectivul specific 3.3. Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător
 
Sursa de finatare: Bugetul de stat prin MADR
Autoritatea contractanta: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Contractor: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Murfatlar
Calea Bucuresti, nr. 2, Murfatlar 905100, Constanta, tel/fax: 0241 234305, e-mail: scv.murfatlar@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect POS

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE


  “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Citeste mai departe

Proiecte finantate prin Planul Sectorial al MADR

Titlu proiect: ADER 116: „Elaborarea tehnologiilor vitivinicole pentru diminuarea efectului pertubator al schimbărilor climatice”. Partener al ICDVV Valea Calugareasca.

Obiectiv: o regândire a tehnologiilor de cultură, dar şi a celor de vinificare a strugurilor în sensul introducerii sau modernizării unor secvenţe tehnologice care să asigure o diminuare a efectului perturbator al schimbărilor climatice. Aceste tehnologii trebuie să se constitue într-un complement al zonării corecte a soiurilor din cultură, scopul final constituindu-l asigurarea manifestării depline a caracteristicilor productive şi de calitate a soiurilor zonate pe areale de producţie.

Titlu proiect: ADER 117: „Identificarea și evaluarea surselor de germoplasmă viticolă autohtonă în vederea promovării lor în condițiile schimbărilor climatice”. Partener al SCDVV Bujoru

Obiectiv: identificarea şi testare ecologică a variabilității resurselor de germoplasmă autohtonă în arealele vulnerabile precum și de determinare a capacităţii de producţie şi a gradului de toleranţă la stres meteoclimatic şi biotic.

Titlu proiect: ADER 5.2.1.: „Evaluarea vulnerabilității ecosistemului viticol la impactul dăunător al organismelor concurente și antagonice”. Partener al SCDVV Blaj.

Obiectiv: gestionarea durabilă a resurselor ecosistemelor viticole şi conservarea biodiversităţii pentru creşterea stabilităţii şi productivităţii, prin dezvoltarea şi implementarea unor metode îmbunătăţite pentru depistarea,  monitorizarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor viţei de vie.

Titlu proiect ADER 6.1.1.: „Studii si analize pentru fundamentarea deciziilor sectorului viti-vinicol in implementarea restrictiilor PAC pentru sectorul vitivinicol”.Partenert al ICDVV Valea Calugareasca.

Obiectiv: stabilirea anuală la nivel naţional a dinamicii maturării strugurilor, diferenţiată pe soiuri şi areale viticole cu denumire de origine controlată (DOC). În România sunt în prezent 32 de areale viticole DOC.

Titlu Proiect: ADER 1.1.14.:  „Dezvoltarea unui ansamblu de metode şi tehnici de cultivare a viţei-de-vie în sistem ecologic, cu accent pe valorificarea produselor principale şi secundare rezultate din plantaţiile viticole, în vederea reducerii consumurilor energetice în fermele de semisubzistenţă ”. Coordonator de proiect, colaboreaza cu ICDVV Valea Calugareasca, SCDVV Blaj, SCDVV Bujori si SCDVV Iasi.

Obiectiv: implementarea  unui sistem de cultivare a vitei-de-vie in respect cu  bunele conditii agricole si de mediu, care să permita fermelor de semi-subzistență sa poată face faţă exigenţelor pieţei comune și principiilor PAC 2014-2020.

 

 

 

 

PROIECTE INTERNATIONALE

Cost action FA-GRAPENET: East-West Collaboration for Grape Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breedin

Cost FA 1303-cost 0173/2013-Sustenable control of grapevine trunk diseases.

   
Copyright © 2008 - 2011 SCV MURFATLAR
login