scv murfatlar scvmurfatlar scv murfatlar
RO
EN
vedre

 
ORGANIZARE
Acasa · Prezentare · ORGANIZARE

Activitațile stațiunii se desfașoară în două sectoare
CERCETARE
DEZVOLTARE

CERCETARE

- Ameliorare si material săditor

- Tehnologii în viticultură

- Protecţia sănătăţii plantelor

- Tehnologii de prelucrarea strugurilor şi chimia vinului

protectia plantelor

producere material saditor

laborator tehnologii


Direcțiile de cercetare sunt: 

- crearea de clone şi soiuri valoroase adaptate condiţiilor ecosistemelor din Dobrogea, rezistente la seceta şi la atacul bolilor şi dăunătorilor; 
- studiul comportării soiurilor românești și internaționale în colecţiile ampelografice ale stațiunii, autentice banci de gene necesare în munca de ameliorare;

- tehnologii specifice privind optimizarea utilizării resurselor ecopedoclimatice tipice Dobrogei;

- protecţia integrată în plantaţiile viticole, combaterea biologică a principalilor dăunători din podgorie; 

- tehnologii de cultivare în sistem ecologic a unor plantații de viță-de-vie;

- microbiologia vinului; 

- metode moderne de analiză şi control a calităţii vinurilor şi a băuturilor spirtoase.

 

DEZVOLTARE


Baza experimentală I:

- coleţii ampelografice 

- poligoane experimentale

- loturi pilot


Baza experimentală II:

- plantaţii mamă pentru coarde altoi şi butaşi portaltoi

- categoriile bază şi certificat

- pepiniera viticolă 


Staţia de microvinificaţie

- prelucrare și condiționare vinuri

- Vinoteca de cazier

 

Sectorul de dezvoltare are rolul de unitate pilot a sectorului de cercetare, fiind astfel organizat încât să ofere posibilitatea verificării rezultatelor obţinute de cercetare în condiţii de microproducţie în vederea fundamentării şi omologarii acestora.

vita tanara

   
Copyright © 2008 - 2011 SCV MURFATLAR
login