scv murfatlar scvmurfatlar scv murfatlar
RO
EN
vedre

 
CADRUL NATURAL
Acasa · Prezentare · CADRUL NATURAL

Plantaţiile viticole sunt amplasate pe platouri cu maluri teşite, versanţi cu pante line şi expoziţii predominant sudice şi sud-vestice. În partea de sud a teritoriului acestea sunt traversate de vechea Vale Carasu, actualul Canal Dunăre-Marea Neagră. Altitudinile plantaţiilor variază între 50-80 m. Climatul are caracterul continental excesiv dat de contrastul deosebit de pronunţat dintre iarnă şi vară. Bilanţul termic global înregistrează valori de 4200 0C – suma gradelor de temperatură, din care numai în perioada de vegetaţie a viţei de vie însumându-se 3500 0C. Ariditatea specifică centrului viticol Murfatlar, caracterizat prin 450 mm precipitaţii anuale din care doar jumătate cad în perioada de vegetaţie, este accentuată de vânturile frecvente – aproape zilnice. Tipul dominant de sol este „cernoziom calcaric”, bogat în carbonaţi. Textura este mijlocie, procentul de humus variind între 1,8 – 3%.

 

harta podgoria murfatlar

   
Copyright © 2008 - 2011 SCV MURFATLAR
login